naga


naga
nagà sf. (4) 1. K, Bgt, Mšk raginis žolėdžių gyvulių kojos galo apvalkalas, kanopa: Nagà karvės, avies, kiaulės J. Skelta nagà KII193. Jaunam kumeliui nupjaustyk nagàs, kad nesugadytų kojas Grš. Arklių nãgos padilę Krkl. Nãgos nulūžinėjo, karvė šlubuoja Pc. Avelė atsimušė nãgą Ktk. Du stukučiu mėsos ir nagutės ožkos JV378. 2. SD244, Jrb žr. nagas 1: Nuskarpyk, vaikel, nagàs Ds. Tvinksta pirštas – varys nãgą Ktk. Nãgos kaip šunio Ktk. Nu jau tavo nãgos tai kaip kanopos Km. Su pirštu kasiau bulbas – teip kieta, teip kieta, net nagą nuslaužiau Kp. Net kraujus prakasau nagõm – taip niežti Švnč. Didžioji naga žydi – dovana Ds. Šukuos tavo galvytelę aštriosios nagelės LTR(Klt). ^ Višta senyn, nagos aštryn Gs. Meška senyn, nagos aštryn LTR(Švnč). 3. kepurės snapelis, priekaktis: Nusipirko kepurę be nagõs Šl. 4. prk. apie šykštuolį: Mūsų susiedas toks naga, kad nigdi nieko iš jo negausi Km. Tu, sukčiaus naga, kada tu man algą išmokėsi?! PnmR. Šitas kunigas tikras nagà buvo Rk. ^ O skūpus buvo kai naga LTR (Dkk).
◊ kíek nãgos įkabìna labai greitai: Ir bėgau, kiek tik nãgos įkabina, ka tik tas šuva nekristų ant manęs Pkr.
lig nagõs júodymo visiškai, iki smulkmenų: Lig nagos juodymo išpasakojo apie jį Ml.
nagų̃ nagõm griebtinai, bematant: Nagų̃ nagõm išgriebia (išperka) Lnkv.
nagàs pastãtę pasiruošę griebti: Laukia nagàs pastatę Dglš.
neĩ ant nagõs júodymo nė trupučio: Taip didžiai buvau privargęs ir sušilęs, jog nebebuvo sausų marškinių nei ant nagõs júodymo BM26.
už nagų̃ užeĩti atšalti pirštus: Užejo už nagų Lp.

Dictionary of the Lithuanian Language.